Apotekarkattost

 

Utbreiing i kommunen: Sjeldsynt. Gamal medisinplante som opptrer som villplante.

Vekstmiljø:Kantvegetasjon, skrotemark

Foto  frå Hogganvik gard 31.7.12