Bakkestjerne

 

Utbreiing i kommunen: Svært sjeldsynt i Vindafjord. Berre funnen på fylittblokk på Austli, Vikedal

Foto  frå Austli 8.6.2010