Barlind

 

Utbreiing i kommunen: Lite vanleg som viltvaksande, men mykje planta i hagar

Vekstmiljø: Kravfull som vill. Urlendt skogsmark og bergskorter, gjerne sørvendt  

Raudlisteplante i kategorien ei sårbar art for utrydding

Foto frå Austli, Vikedal