Beiskambrosia

 

Utbreiing i kommunen: Lite vanleg

Vekstmiljø: I hagar frå fuglefrø

Foto frå Gamle posthustomt Ølen 25.9.2010