Bergasal

 

Utbreiing i kommunen: Ganske vanleg i fylittområda i Sandeid- Vikedal-Imsland, elles sjeldsynt

Vekstmiljø: Bergskrentar og bergsprekker i fylittfjell

Foto  frå Opsal, Vikedal 6.6.08