Bergflette, eføy

 

Utbreiing i kommunen: Alltidgrøn plante som er ganske vanleg i kommunen, men mest i den sørlege delen

Foto frå bergvegg ved RV-46 i Kvaløy 5.8.2012