Bergperikum

 

Utbreiing i kommunen: Sjeldsynt i kommunen

Vekstmiljø: Berghyller på fylittfjell

Foto  frå Kvaløy på berghylle ovafor RV-46 5.8.2012