Bergveronika

 

Utbreiing i kommunen: Vakker plante som er ganske vanleg i blautfjella innafor Vikedal og Imsland, men elles svært sjeldsynt i vår kommune.

Vekstmiljø: Kravfull fjellplante

Foto: Kaldanuten, Imsland 10.7.10