Bjørk med pollen

 

Utbreiing i kommunen: Bjørk er eit svært vanleg treslag i kommunen: Bjørkepollen er plagsamt for allergikarar