Bjørneskjegg

 

Utbreiing i kommunen: Vanleg. Planta har flotte haustfargar

Vekstmiljø: Myr og fuktig hei frå lågland til fjells

Foto frå under Kaldanuten 7.9.10