Blåklokke

 

Utbreiing i kommunen: Vanleg, kjent og kjær

Foto  frå Kvaløy 16.7.11