Blåknapp

 

Utbreiing i kommunen: Svært vanleg haustblomstrande villplante

 

Foto frå Kjellesvik 25.8.11