Blåkoll

 

Utbreiing i kommunen: Vanleg  

Vekstmiljø: Gamal eng og beite; åker- og vegkantar

Foto frå Austli, Vikedal 6.7.10