Blåmunke

 

Utbreiing i kommunen: Ganske vanleg i Sandeid-Vikedal området. Også funnen på Haugsgjerdet etc.; men elles sjeldsynt. Brukt ein del som hageplante.

Vekstmiljø: Sand, grus, vegskråningar på varme stader

Foto frå Haugsgjerdet 14.7.2010