Blankburkne

 

Utbreiing i kommunen: Kravfull plante som vi berre finn i blautt fylittfjell

Foto  frå Hedlå i Vikedal