Blodtopp

 

.

Utbreiing i kommunen: Sjeldsynt i vår kommune, men robust bestand nær Otertong badeplass mot Skjoldafjorden. Brukt ein del som hageplante.

Vekstmiljø: Kystplante som førekjem i vintermilde område

Foto: Otertong badeplass 5.9.10