Bøk

 

Utbreiing i kommunen: Bøk finn vi planta mange stader i kommunen. Framfor alt er bøk mykje brukt til hekkplanting. Innimellom finn vi viltveksande bøk, spreidd frå tidlegare planta bøketre, m.a. i Skjold og Vikebygd. Skog av bøk finn vi i Hogganvik, frå allè planta midt på 1700 talet. `

Vekstmiljø: Ber preg av å trivast i kommunen vår

Foto: Bøk i vakker vårskrud ved Skjeljavika, Vikebygd 3.5.11.