Brakkvalmue

 

Utbreiing i kommunen: Sjeldsynt

Vekstmiljø: "Åkerugras"

Foto  frå Hogganvik i 2011