Brannlilje

 

Utbreiing i kommunen: Førekjem innimellom forvilla på gamle tun

Foto  frå Vikedal 6.7.10