Breiflangre

 

Utbreiing i kommunen: Ganske vanleg orkide ii Vikedal- Imsland området, elles sjeldsynt

Vekstmiljø: Edellauvskog, kratt og vegkantar i låglandet

Foto  frå vegkant ved Akslandtjørn 14.7.09