Brudespore

 

Utbreiing i kommunen: Vakker plante som er svært sjeldsynt her. Berre funnen på Kvaløy i ny tid. Var tidlegare plassert i Nasjonal raudliste, men etter som planta er talrik i kalkområda i Nord Noreg er ho fjerna frå denne lista, men burde gjerne vore plassert på lokal raudliste.

Vekstmiljø: Kravfull plante som veks på kalkrik jord og berghyller

Foto frå Kvaløy 26.6.11