Brunrot

 

Utbreiing i kommunen: Ganske vanleg

Vekstmiljø: Åkerkantar, kratt, lauvtreskog, rotemark etc.

Foto  frå Kvaloy 16.7.11