Dagfiol

 

Utbreiing i kommunen: Lite vanleg.

Gamal hageplante som vi av og til finn naruralisert utafor hagar, ved vegkantar, restareal etc.

 Foto  frå ovafor Kyrkjetunet, Ølen i vegkant 17.5.07