Doggrose

 

Utbreiing i kommunen: Sjeldsynt som viltvaksande. Vaks i elvekant.

Foto  frå Ølensvåg 12.6.2007