Dvergbjørk

 

Utbreiing i kommunen: Ei vanleg fjellplante

Vekstmiljø: I myr, kratt og lyng i fjellet

Foto frå fjellet ovafor Hundseid, Vikedal 27.7.2010