Dvergmispel

 

Utbreiing i kommunen: Lite vanleg. Førekjem framfor alt i skorter og berghyller i fylittberga i Sandeid, Vikedal og Imsland.

Foto  frå bergvegg ved riksvegen ved Kvaløy 7.5.11