Dverggråurt

Utbreiing i kommunen:  Lokalt vanleg i fylittfjella innafor Vikedal og  Imsland

Vekstmiljø:  Hyller på fylittfjell