Engkarse

 

Utbreiing i kommunen: Ei vanleg vårblomstrande plante

Vekstmiljø: Gamal fuktig eng og utmark; grøfter og sumpmark.

Foto frå Hedlå, Vikedal 7.5.2011