Engknoppurt

 

Utbreiing i kommunen:  Svært sjeldsynt i vår kommune og elles på ytre Vestlandet

Vekstmiljø: Tørre, varme skogkantar, slåttenger etc.

Foto frå Hamre, Ølen 5.8.2010