Engminneblom

 

Utbreiing i kommunen: Vanleg

Vekstmilj°: ┼ker- og gr°ftekantar, gamal fuktig eng