Engsoleie

 

Utbreiing i kommunen: Vanleg

Vekstmiljø: Mest vanleg i fuktig, gamal eng, og på beiter

Foto  frå Osen, Ølen 3.6.11