Evjesoleie

 

Utbreiing i kommunen: Vanleg i sitt miljø

Vekstmiljø:Sand- og evjeavsetningar ved innsjøar og elvar

Foto frå Refsnes, ved Vatsvatnet 14.7.2010