Fagerperikum

 

Utbreiing i kommunen: Ganske vanleg. Vekstmiljø: Bergskrentar, ur og kratt; opptrer ofte raskt på brannfelt.

Foto  frå Kvaløy 16.7.2011