Fagerperikum

 

Utbreiing i kommunen: Ganske vanleg

Vekstmiljø:Berghyller, rasmark, stikantar etc. Opptrer raskt på brannflater

Foto  frå Kvaløy 16.7.11