Filtkongslys

 

Utbreiing i kommunen: Spreidd og sparsamt

Vekstmiljø: Vegkantar, sandrik rasjord, ur, berghyller

Foto frå Underhaugen, Ølen 8.7.2010