Fingerstorr

 

Utbreiing i kommunen: Vanleg i sitt miljø

Vekstmiljø: Kravfullt storr, som i låglandet blømer tidleg i varm rasjord, berghyller med godt jordsmonn etc. I fjellet på hyller og bergskorter i fylittfjell.

Foto Vikedal sør 7.5.11