Firkantperikum

 

Utbreiing i kommunen: Vanleg

Vekstmiljø: Veg- og skogkantar, lauvtreskog, hageugras etc.

Namn viser til den firkanta stengel

Foto  frå Haugsgjerdet 18.8.11