Firkantperikum

Utbreiing i kommunen: Svært vanleg

Vekstmiljø: Førekjem i dei fleste vekstmiljø

Foto  frå Haugsgjerdet 18.08.11