Fjellarve

 

Utbreiing i kommunen: Kravfull fjellplante som vi finn i fylittfjella i Vikedal- Imsland

Foto  frċ Kaldanuten 11.7.10