Fjellmarikåpe

 

Utbreiing i kommunen: Vanleg på baserik berggrunn i fjellet, men førekjem også i låglandet som m.a. på Strandnes og Kvaløy

Vekstmiljø:Blautfjell

Foto frå Kaldanuten 10.7.2010