Fjellskrinneblom

 

Utbreiing i kommunen: Så langt berre funnen i området Kaldanuten-Trodlabotnen i Imsland

Vekstmiljø: Kravfull fjellplante på berghyller og skredjord på baserik grunn.

Foto frå Kaldanuten 11.7.2010