Fjellsyre

 

Utbreiing i kommunen: Vanleg på fuktig blautberg i fjellet.

Vekstmiljø: Fylittberg

Foto frå Kaldanuten 11.7.2010