Fjørekoll

 

Utbreiing i kommunen: Vanleg

Vekstmiljø: Strandberg

Foto frå Haugsgjerdet 4.7.2010