Flekkmarihand

 

Utbreiing i kommunen: Vår mest vanlege orkide

Vekstmiljø: Myr og fuktig hei

Foto frå myr i nedkant av Kaldanuten 10.7.2010