Flikbjørnebær

 

Utbreiing i kommunen: Lett kjenneleg bjørnebær som truleg har spreidd seg frå plantingar

Foto  frå steingard sørvest av Kyrkjetunet, Ølen 28.7.10