Forvalurt

 

Utbreiing i kommunen: Lokalt vanlleg i Hogganvik gard

Foto  frċ Hogganvik i 25.8.11