Fredlaus

 

Utbreiing i kommunen: Vanleg

 

Vekstmiljø: Fuktige strandenger, næringsrik sumpjord etc.  

Foto frå Roastrand 5.8.2010