Gaukesyre

 

Utbreiing i kommunen: Vanleg

Vekstmiljø: Lite kravfull, skyggetålande plante som vi finn i undergrunnen av skog og kratt 

Foto  frå skogkant i Vikedal 21.4.11