Geitrams

 

Utbreiing i kommunen: Ei ekspansiv plante som er blitt svært vanleg i seinare år

Vekstmiljø: Veg- og skogkantar, restareal

Foto frå Mo i Vikedal 24.7 2010