Gjeldkarve

 

Utbreiing i kommunen: Ganske vanleg på gode lokalitetar nær strandsona

Vekstmiljø: Bergknausar og bergskorter på baserik grunn

Foto frå Kvaløy 5.7.2010